Available courses

Проведення спеціалізованих та комплексних досліджень в рамках комерціалізації ОПІВ та інноваційної діяльності

Курс "Патентний пошук для професіоналів" 
- присвячений метода патентного та науково-технічного інформаційного поршуку з метою забезпечення процесів набуття прав на обʼєкти інтелектуальної власності (ОПІВ), менеджменту ОПІВ, патентно-конʼюнктурних досліджень в рамках інноваційних досліджень.

Стартовий рівень підготовки учасників

 1. Процеси набуття прав на  обʼєкти інтелектуальної власності (патенти та корисні моделі).

2. Основні положення Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

3. Базові навички загального пошуку інформації у мережі Інтернет


Курс "Патентний пошук для винахідників" 
- присвячений основам патентного та науково-технічного інформаційного поршуку з метою забезпечення процесів набуття прав на обʼєкти інтелектуальної власності

Стартовий рівень підготовки учасників

 1. Процеси набуття прав на  обʼєкти інтелектуальної власності (патенти та корисні моделі).

2. Основні положення Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

3. Базові навички загального пошуку інформації у мережі Інтернет


Практика використання архивів наукових видавництв - відкритий навчальний курс, який пропонує інформацію про джерельну базу та особливості використання електронних ресурсів наукових видавництв та провайдерів інформаційних послуг

Практика використання платформи EBSCO-Host

Курс "Інноваційний менеджмент" -

оглядовий курс для аспірантів Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України

Версия - 2023.1Site news

There are no discussion topics yet in this forum