Інформатика в Інтелектуальній власності - методики інформаціного пошуку в сфері Інтелектуальної власності